FORUM POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W BELGII

Inicjatywa zorganizowania Forum Polskich Przedsiębiorców wychodzi naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom, które osiągnęły już pewną pozycję na belgijskim rynku oraz tym, którzy swój biznes dopiero co rozpoczęli i poszukują profesjonalnego doradztwa lub wiedzy płynącej z praktyki i doświadczenia polskich ekspertów oraz lokalnych przedsiębiorców. Forum Polskich Przedsiębiorców to jednodniowa impreza mająca na celu konsolidację, tym samym…

Szczegóły

MIGRANCI – OPROWADZANIE PO DOMU

Projekt trwa od 1 października 2019 do 31 marca 2021 roku Wychodzimy z założenia, że konieczne jest wsparcie dla migrantów jako jednostek, pomoc w ich samoorganizacji na terenie całej Unii Europejskiej. W ten sposób integracja nie będzie się odbywać tylko poprzez ich kontakty z instytucjami, gdzie jako petenci są stroną słabszą i narażoną na ewentualne…

Szczegóły

EUROPEJSKI UNIWERSYTET TRZECH POKOLEŃ

Celem projektu było doskonalenie kadry organizacji pozarządowych z różnych krajów EU w zakresie organizowania nieformalnej edukacji dorosłych oraz wzajemnej współpracy w celu umożliwienia im jak najlepszego realizowania ważnych wartości Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak: godność człowieka, niedyskryminacja oraz różnorodność kulturowa, religijna i językowa Spośród organizacji w rożnych krajach, których działania ogniskują się wokół integracji…

Szczegóły

MITEK – Migracje – Integracja – Tolerancja – Edukacja – Komunikacja

Celem projektu było poznanie i implementacja metod, form i narzędzi edukacji dorosłych wykorzystywanych w krajach partnerskich dla skutecznego osiągania wspólnego celu we własnym środowisku. Większość propozycji dotyczy oddziaływania w obszarze kultury. Każdy z partnerów podzielił się doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć, których wdrożeniem do swojej działalności są zainteresowani inni, równocześnie poznając pomysły, których adaptacją sam jest…

Szczegóły

Uniwersytet Trzech Pokoleń

Uniwersytet Trzech Pokoleń (UTP) to propozycja spotkań edukacyjnych skierowana do belgijskiej Polonii. Na liście zaproszonych gości UTP znajdują się znakomite postaci polskiego świata akademickiego. W UTP udowadniamy, że świat jest co prawda skomplikowany, ale jednocześnie wytłumaczalny; odpowiedzi na proste pytania bywają trudne – ale są możliwe! Nie uczymy ani nie pouczamy – pobudzamy za to…

Szczegóły

CYKL KONFERENCJI O STEREOTYPACH POLAKÓW W BELGII

Polacy w Belgii stanowią liczną i różnorodną grupę. Ich liczebność nie przekłada się jednak na pozycję w belgijskim społeczeństwie. Wciąż są oni mniejszością, której ma się świadomość lecz o której się nie słyszy i nie zauważa. Stan ten powiela stereotyp polskiej diaspory postrzeganej przez Belgów jako grupa zamknięta, hermetyczna i niezbyt chętna do kontaktów z…

Szczegóły

„CO W TRAWIE PISZCZY” DWUMIESIĘCZNIK DLA DZIECI.

Wydawaliśmy również pismo przeznaczone dla młodszych odbiorców i ich rodziców pt. Co w trawie piszczy. Naszą gazetę zaaranżowaliśmy tak, by rodzice czytali ją wspólnie z dziećmi. Co w trawie piszczy stawiało na edukację rodziny oraz na integrację. Publikowane przez nas teksty miały pomóc rodzicom w podtrzymywaniu i rozwijaniu dobrych relacji z dziećmi. Miały również rozwijać…

Szczegóły

NASZE ŚLADY

Projekt „ Nasze ślady” ma na celu archiwizację wspomnień polskich bohaterów mieszkających w Belgii. Ludzi, którzy z gen. Maczkiem wyzwalali ten kraj, tych, którzy przyjechali tu po II wojnie światowej jeszcze jako żołnierze lub już cywile, by rozpocząć normalne, zwykłe życie. Ci ludzie walczyli na wszystkich frontach Europy, w Powstaniu Warszawskim, konspirowali, przebywali w obozach…

Szczegóły

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE  W OŚRODKU PMSZ W ARDENACH

W ramach projektu Young citizens in action stworzyliśmy program pod tytułem Warsztaty twórcze w Ardenach. W ramach projektu zaproponowaliśmy kreatywne i bogate w ćwiczenia warsztaty w sercu Ardenów oraz atelier fotograficzno-dźwiękowe ( serie fotografii i audycja radiowa zrealizowana przez uczestników pod okiem eksperta.

„MÓJ KACZMARSKI”

„Mój Kaczmarski” to opowieść subiektywna. Agnieszka Ładomirska dzieli się w niej swoim doświadczeniem z przygody jaką było dla niej spotkanie z refleksją Kaczmarskiego nad człowiekiem, jego dwoistą, trudną do zrozumienia i łatwą do pochopnych ocen naturą. Za aranżację utworów oraz wykonanie ich na fortepianie odpowiada Tonika Tomasik. Koncerty z tego cyklu miały miejsce w Brukseli…

Szczegóły