MIGRANCI – OPROWADZANIE PO DOMU

Projekt trwa od 1 października 2019 do 31 marca 2021 roku Wychodzimy z założenia, że konieczne jest wsparcie dla migrantów jako jednostek, pomoc w ich samoorganizacji na terenie całej Unii Europejskiej. W ten sposób integracja nie będzie się odbywać tylko poprzez ich kontakty z instytucjami, gdzie jako petenci są stroną słabszą i narażoną na ewentualne…

EUROPEJSKI UNIWERSYTET TRZECH POKOLEŃ

Celem projektu było doskonalenie kadry organizacji pozarządowych z różnych krajów EU w zakresie organizowania nieformalnej edukacji dorosłych oraz wzajemnej współpracy w celu umożliwienia im jak najlepszego realizowania ważnych wartości Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak: godność człowieka, niedyskryminacja oraz różnorodność kulturowa, religijna i językowa Spośród organizacji w rożnych krajach, których działania ogniskują się wokół integracji…

MITEK – Migracje – Integracja – Tolerancja – Edukacja – Komunikacja

Celem projektu było poznanie i implementacja metod, form i narzędzi edukacji dorosłych wykorzystywanych w krajach partnerskich dla skutecznego osiągania wspólnego celu we własnym środowisku. Większość propozycji dotyczy oddziaływania w obszarze kultury. Każdy z partnerów podzielił się doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć, których wdrożeniem do swojej działalności są zainteresowani inni, równocześnie poznając pomysły, których adaptacją sam jest…