FORUM POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W BELGII

Inicjatywa zorganizowania Forum Polskich Przedsiębiorców wychodzi naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom, które osiągnęły już pewną pozycję na belgijskim rynku oraz tym, którzy swój biznes dopiero co rozpoczęli i poszukują profesjonalnego doradztwa lub wiedzy płynącej z praktyki i doświadczenia polskich ekspertów oraz lokalnych przedsiębiorców. Forum Polskich Przedsiębiorców to jednodniowa impreza mająca na celu konsolidację, tym samym…

MIGRANCI – OPROWADZANIE PO DOMU

Celem naszych projektowych starań było rozpoznanie najlepszych praktyk w zakresie przyjmowania osób migrujących do Unii Europejskich. Te migracje zdefiniowaliśmy sobie dość szeroko, dotyczyły i uchodźców, którzy w granicach UE znaleźli się w wyniku prześladowań czy konfliktów zbrojnych jak i tych, którzy przybyli tu w ucieczce przed nędzą, w poszukiwaniu możliwości rozwoju osobistego. W projekcie braliśmy…

EUROPEJSKI UNIWERSYTET TRZECH POKOLEŃ

Celem projektu było doskonalenie kadry organizacji pozarządowych z różnych krajów EU w zakresie organizowania nieformalnej edukacji dorosłych oraz wzajemnej współpracy w celu umożliwienia im jak najlepszego realizowania ważnych wartości Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak: godność człowieka, niedyskryminacja oraz różnorodność kulturowa, religijna i językowa Spośród organizacji w rożnych krajach, których działania ogniskują się wokół integracji…

MITEK – Migracje – Integracja – Tolerancja – Edukacja – Komunikacja

Celem projektu było poznanie i implementacja metod, form i narzędzi edukacji dorosłych wykorzystywanych w krajach partnerskich dla skutecznego osiągania wspólnego celu we własnym środowisku. Większość propozycji dotyczy oddziaływania w obszarze kultury. Każdy z partnerów podzielił się doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć, których wdrożeniem do swojej działalności są zainteresowani inni, równocześnie poznając pomysły, których adaptacją sam jest…