Polacy w Belgii stanowią liczną i różnorodną grupę. Ich liczebność nie przekłada się jednak na pozycję w belgijskim społeczeństwie. Wciąż są oni mniejszością, której ma się świadomość, lecz o której się nie słyszy i której się nie zauważa. Stan ten powiela stereotyp polskiej diaspory postrzeganej przez Belgów jako grupa zamknięta, hermetyczna i niezbyt chętna do kontaktów z obywatelami kraju zamieszkania.  Zastanawiając się nad przyczynami tego stanu rzeczy, postanowiliśmy skonfrontować naszą wiedzę i doświadczenie z przedstawicielami belgijskiej inteligencji.

Podczas debat staraliśmy znaleźć wspólne stanowisko w trzech zakresach tematycznych: rola kobiet; polityczna aktywność i miejsce przedsiębiorczości w polskiej wspólnocie w Belgii. W poszukiwaniu dobrych praktyk porównywaliśmy naszą wspólnotę z innymi wspólnotami od dawna obecnymi w Belgii, m.in. portugalską czy hiszpańską, szukając punktów odniesienia i podejmując próbę przewidzenia korzystnych i możliwych rozwiązań wśród Polonii.

Newsletter

Zapisz się by otrzymywać od nas informacje

* wymagane

Projekty

Początek strony