Migracje Integracja Tożsamość Europejska Kultura

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności edukacji dorosłych prowadzonej przez partnerów w 7 krajach UE na rzecz  integracji emigrantów z mieszkańcami kraju, w którym żyją poprzez wzbogaconą ofertę  edukacyjną, w zakresie ułatwiania wzajemnego, zrozumienia i funkcjonowania w wielokulturowości, pozytywnej integracji i współpracy emigrantów ze środowiskami lokalnymi opartej na wzajemnym szacunku, przeciwdziałania uprzedzeniom, obalania stereotypów, zwalczania ksenofobii. 

Uczestnicy wizyt u partnerów wbiorą udział w przedsięwzięciu, z którego doświadczenia chcą wykorzystać w swojej działalności. Następnie warsztatowo na podstawie zebranych doświadczeń, we współpracy z organizatorami spotkania zaplanują implementację do swojej organizacji adekwatnie do własnych realiów i możliwości. Po powrocie nastąpi  planowanie w szerszym z udziałem  odbiorców działań edukacyjnych. Kolejny krok to realizacja przedsięwzięcia, ewaluacja. Opracowanie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk.

Projekt zakończył się dnia 7 lipca 2015 r. w Przemyślu.

Facebook: facebook.mitekproject.eu

 

Newsletter

Zapisz się by otrzymywać od nas informacje

* wymagane

Projekty

Początek strony