Migracje Integracja Tożsamość Europejska Kultura

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności edukacji dorosłych prowadzonej przez partnerów w 7 krajach UE na rzecz  integracji emigrantów z mieszkańcami kraju, w którym żyją poprzez wzbogaconą ofertę  edukacyjną, w zakresie ułatwiania wzajemnego, zrozumienia i funkcjonowania w wielokulturowości, pozytywnej integracji i współpracy emigrantów ze środowiskami lokalnymi opartej na wzajemnym szacunku, przeciwdziałania uprzedzeniom, obalania stereotypów, zwalczania ksenofobii. 

Uczestnicy wizyt u partnerów wbiorą udział w przedsięwzięciu, z którego doświadczenia chcą wykorzystać w swojej działalności. Następnie warsztatowo na podstawie zebranych doświadczeń, we współpracy z organizatorami spotkania zaplanują implementację do swojej organizacji adekwatnie do własnych realiów i możliwości. Po powrocie nastąpi  planowanie w szerszym z udziałem  odbiorców działań edukacyjnych. Kolejny krok to realizacja przedsięwzięcia, ewaluacja. Opracowanie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk.

Projekt zakończył się dnia 7 lipca 2015 r. w Przemyślu.

Facebook: facebook.mitekproject.eu

 

Newsletter

* wymagane pole

Prosimy o zaznaczenie czego ma dotyczyć zgoda:

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie po kliknięciu na link który znajduje się na dole każdego naszego maila.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zapisać się, potwierdzasz, że twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp do przetworzenia. Dowiedz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp tutaj.

Projekty

Początek strony