plansza-450x222

Migranci - oprowadzanie po domu

Projekt trwa od 1 października 2019 do 31 marca 2021 roku

Wychodzimy z założenia, że konieczne jest wsparcie dla migrantów jako jednostek, pomoc w ich samoorganizacji na terenie całej Unii Europejskiej. W ten sposób integracja nie będzie się odbywać tylko poprzez ich kontakty z instytucjami, gdzie jako petenci są stroną słabszą i narażoną na ewentualne praktyki dyskryminacyjne, ale poprzez kontakty lokalnych instytucji również z przedstawicielami samozorganizowanych grup obywateli. Efekt taki będzie sprzyjać upodmiotowieniu jednostek i grup cudzoziemskich w Europie, łatwiejszemu wyrażaniu przez migrantów zdania na temat ich sytuacji i problemów. Wreszcie celem jest znalezienie takich dobrych praktyk, które wzmacniają wiedzę członków, wolontariuszy organizacji podejmujących działania na ich rzecz także w skali mikro (lokalnej, dzielnicowej, osiedlowej). Skupiając się na lokalnych NGO projekt umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie włączanie w edukację nieformalną migrantów.

W kwestii oddziaływania na osoby z nieoczywistych środowisk zagrożonych wykluczeniem zdobywamy doświadczenie mozolnie lecz trwale. Docieramy do jednostek, z którymi nawiązujemy indywidualne relacje. Tak dzieje się w każdej z partnerskich organizacji. W ten sposób pozyskujemy zaufanie osób, których namówienie do udziału w naszych działaniach jest dla nas prawą ważną, zyskujemy swego rodzaju konsultantów, osoby wywodzące się ze środowisk objętych szczególnym ryzykiem wykluczenia. W zależności od kraju czerpiemy inspirację od naszych konsultantów, których równocześnie i my oprowadzamy po naszym domu, naszych dzielnicach, osiedlach. Nasi wolontariusze czerpią z tych kontaktów unikatowa wiedzę o drugim człowieku, o różnicach kulturowych, o których trudno jest dowiedzieć się z medialnego przekazu gdyż wynikają ze szczególnej, intymnej bardzo wiedzy poszczególnych jednostek. Tymi spotkaniami chcemy się dzielić aby wzbogacać siebie nawzajem równocześnie tworząc być może podstawy pod głęboką, wynikająca z poznania drugiego człowieka akceptacji dla przybyszów. Nasza wymiana wzbogacić ma i ich i nas wzmacniając nasze kompetencje jako przewodników po własnym domu.

Migrants-guided-tour-of-the-house-5-1024x576

logo-Erasmus-1024x180

Newsletter

* wymagane pole

Prosimy o zaznaczenie czego ma dotyczyć zgoda:

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie po kliknięciu na link który znajduje się na dole każdego naszego maila.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zapisać się, potwierdzasz, że twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp do przetworzenia. Dowiedz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp tutaj.

Projekty

Początek strony